Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitiminin Öğretmenlere Katkısı

Eğitim kalitesinin ve öğretmen verimliliğinin arttırılmasına yönelik olan seminer çalışmaları 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu programa ek olarak ilçemizde düzenlenen programlarla gerçekleştirildi.
Kişisel ve Mesleki Gelişim Seminerleri ile katılımcıların eğitime yönelik farkındalık düzeylerini arttırmayı amaçladığımız programlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Üniversiteler ve Akademiler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikler ile hayat buldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Öğretmenlerin; Yaşama pozitif bakabilme becerisini kazanmış, Karşılıklı ilişkilerde empati yeteneğini kullanan, İnsan ilişkilerinde meydana gelen iletişim aksaklıklarını mercek altına alarak karşılaşılan engelleri aşabilmeyi başaran, Katılımcı, kucaklayan, ayrıştırmayan, birleştirici bir bakış açısı kazandırmayı ,kaliteli ve daha verimli iletişimi yollarını kullanmayı hedefleyen, Çağın gerektirdiği mesleki gelişime ve değişime açık, güncel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilen, Bireysel farklılıkları göz ardı etmeyen Eğitimciler olarak 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına hazırlanmasını amaçlayan programımız 6-13 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Seminer programı ilk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsünden Dr.Ayça Kartal’ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz “Zihin Haritalama Tekniği ve GEMS Tabanlı Etkinlikler” eğitimi ile başladı. Öğretmenlere sunulan iki günlük eğitim programıyla meslektaşlarımızın eğitim yaşantılarında düşünme, öğrenme ve etkili iletişim oluşturma yeteneklerini geliştirmeyi dünyanın en iyi kurgulama aracını öğrenmelerini, daha iyi kararlar almalarını hızlı ve kolay bir şekilde planlama yapmalarını, süratle yeni fikirler üretmelerini, yazılı kaynaklardan ve konuşmalardan daha pratik not çıkarmalarını, hafızayı geliştirme, bilgiyi akılda tutma ve geri çağırıp kullanma becerilerini artırmayı, geniş miktarda bilgiyi organize etmeyi, olaylara çok daha farklı açılardan bakarak geniş bir perspektif ve pozitif bir yaklaşımla çözüme odaklanmalarını sağlamak hedeflendi.
Zihin haritalama ve GEMS Tabanlı Etkinlikler Eğitimi uygulamasının da yapıldığı program öğretmenlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 11-12 Eylül 2017 tarihleri arasında eğitimin, bireylerin toplumsal ve kişisel yeteneklerinin en üst düzeyde gelişmesini sağlamak için seçilmiş ve planlanmış, her insanın sahip olduğu temel haklardan birisi olduğu bilinciyle okullarımızda öğrenim gören “Kaynaştırma Öğrencilerine” yönelik farkındalığı artırmak için “Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmenlerimizin Yeterliliklerini Artırma Uygulaması” eğitimi gerçekleştirdi.
Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizin en az kısıtlayıcı eğitim ortamında, yani eğitim gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanacağı ve normal yaşıtlarıyla en fazla bir arada olacağı eğitim ortamında öğretmenlerimizin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini hedefleyen program Hitit Üniversitesinden Ögr. Gör. Gülden Öztürk Serter, Ögr.Gör.Özlem Bal ve Yrd.Doç.Dr. Ayhan Babaroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Son olarak 2017-2018 eğitim öğretim dönemi öncesi öğretmenlerimizin iç huzura erişmelerine yardımcı olmak, bağışıklığı güçlendirmek. Beden farkındalığını geliştirme hissiyatını ve canlılığını arttırma, yaratıcılığı keşfetme, yeni yollara girme cesareti bulma ve yaşamın ritmine duyulan güveni artırma daha fazla oksijen alarak, beynin ve organların daha verimli çalışmasını sağlamak öğretmenlerimizin eğitime yönelik algılarının açılmasını ve konsantrasyonlarının artmasını gerçekleştirmek amacıyla “Nefes ve Yaşam Akademisi” ile ilçemizdeki öğretmenlerimize Nefes Eğitmeni Sevda ŞAHİN tarafından uygulamalı Nefes Eğitimi verildi.
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi öncesi farklı branşlarda görev yapan yaklaşık 600 öğretmenimize ulaşarak eğitimde farkındalık yaratmaya çalıştı.

Paylaş:

İlgili Haberler

Yorum Yap