65.Hükümet Çorum Çevre Şehircilik Faaliyetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 65.Hükümet Döneminde Çorum’a yaptığı Yatırım ve Faaliyetlerle ilgili kitapçık yayınladı.

Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, “Çorum’a yapılan yatırım ve desteklemelerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ilimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Yayınlanan Yatırım ve Faaliyet kitapçığı önsözündeÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “AK Parti hükümetlerinden almış olduğumuz hizmet kültürü ile 65. hükümet döneminde “Yaşanabilir Çevre ve Kimlikli Şehirler” hedefi doğrultusunda, 81 ilimizde pek çok önemli çalışmalara imza attık. Bakanlık olarak çevreyi; canımız ve malımız gibi Allah’ın ve aynı zamanda gelecek nesillerin bize bir emaneti olarak görüyoruz. Şehircilik çalışmalarımızda ise kadim medeniyetimizin birikiminden beslenerek insanımızın ihtiyacı olan tüm imkânları sunacak bir tasavvurla hareket ediyoruz. Hedefimiz milletimize daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ile kimlikli şehirler kazandırmaktır. Ülkemizi imar ederken gönülleri de ihya ederek emanete sahip çıkacağız” dedi.

65.Hükümet Dönemi Yatırım ve Faaliyetleri Çorum Kitapçığında;

Belediye Atıkları Yönetimi; Çorum İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği: Çorum-Merkez, Mecitözü, Sungurlu, Alaca, Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, İskilip, Uğurludağ ve Boğazkale İlçe belediyelerinin katılımı ile kurulmuştur. Birlik nüfusu 527.863 kişidir. Avrupa Birliği 2006 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardımı Kapsamında "Proje Hazırlama Olanakları" programı çerçevesinde Çorum Katı Atık Yönetimi Projesi’nin inşaatı tamamlanmış olup tesis işletmeye açılmıştır.

Çorum İlinde tıbbi atıkların yönetiminin sağlandığı bir adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunmaktadır. Çorum İli sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızdan çevre lisansı almış; 9 adet tehlikesiz atık geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama alanı konusunda 4 adet lisanslı tesis faaliyet göstermektedir.

Atıksu Arıtma Tesisleri: Çorum ili merkezde ve çeşitli ilçelerde 11 adet atıksu tesisi bulunmakta olup, bu tesisler toplam 330,019 kişiye hizmet etmektedir. İnşaat Aşamasında Olan Atıksu Arıtma Tesisleri Çorum İli sınırları içerisinde 3 adet atıksu arıtma tesisi inşaat aşamasında olup, bu tesisler toplam 37.753 kişiye hizmet edecektir. Proje Aşamasında Olan Atıksu Arıtma Tesisleri Çorum İli sınırları içerisinde 1 adet atıksu arıtma tesisi proje aşamasındadır.

20,8 Milyon € Bütçeli Çorum Katı Atık Yönetimi Projesi

Çorum’un 23 yıllık katı depolama sorununu çözecek toplam proje bedeli 20.774.991 Avro olan projenin %75,5 Avrupa Birliği Hibesi, % 10’u Bakanlık Katkısı, %14,5’u Belediye katkısından oluşmaktadır. Projenin 3 komponenti olup; 1.Teknik Yardım ve Müşavirlik sözleşmesi 02/01/2013 tarihinde 1,8 Milyon Avro’ya imzalanmış 12/12/2017 itibariyle bitirilmiştir. 2.Çorum Katı Atık Yönetimi inşaatı projesi sözleşmesi 29/12/2015 tarihinde 15 Milyon Avro’ya imzalanmış 17.11.2017 itibariyle bitirilmiştir. Oluşacak ihtiyaca göre zamanla 3 kademede kullanılacaktır.Projesinin geçiçikabulu 17.11.2017 tarihinde yapılmıştır.

Proje; ilk planda 1.245.320 m3 (1. Kısım) olmak üzere zamanla toplamda 3.430.363 m3 katı atık depolanabilecek, sızıntı suyu toplama hatları, gaz toplama, yakma sistemi, diğer komponentleri içeren düzenli katı atık depolama tesisi inşaatı kapsamında, 200 ton/gün kapasiteli geri dönüşüm tesisi, 5000 ton/yıl kapasiteli kompost tesisi inşaatı, 125 m3/saat kapasiteli Sızıntı suyu arıtma tesisi inşaatı ve arıtılan suyun kanalizasyona verilebilmesi için 3,5 km hat inşaatı, Sungurlu (12.254 ton/yıl), Alaca (8.602 ton/yıl), İskilip(5.299 ton/yıl), Lacin (11.531 ton/yıl), kapasiteli transfer istasyonları inşaatı, 1 Geri Dönüşüm Atık Toplama Merkezi yapımı ve 28 vahşi çöp depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması bileşenlerini içermektedir.

Hava Kalitesi; Çorum İlinde 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. 2009 yılından itibaren kükürtdioksit emisyonlarında % 32, partikül madde emisyonlarında ise %48 azalma sağlanmıştır. Çevresel Gürültü Yönetimi;Bakanlığımız ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında yürütülen “Türkiye’de Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi İçin Envanter Altyapısının Oluşturulması Projesi” kapsamında Çorum İlinin kaynak bazlı gürültü modellemesi için envanter altyapısı oluşturulmuştur Böylece Aralık 2017 tarihi itibari ile Çorum İlinin gürültü haritalama çalışmalarının ilk etabı tamamlanmıştır.

Çevre Yardımları;65. Hükümet Döneminde, İl Özel İdaresi, İskilip, Kargı, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık ve Uğurludağ Belediyelerine 2,2 Milyon TL değerinde Çöp Toplama Aracı, Yol Süpürme Aracı ve Vidanjörhibesi sağlanmıştır.

İLBANK A.Ş. Yerel Yönetimlere Yönelik Faaliyetleri; (2016-2017) Çorum ilinde 23 iş tamamlanmıştır. Bu işler için toplam 46,3 Milyon TL harcama yapılmış olup detayları aşağıda açıklanmıştır. İçmesuyu Tesisi Yapımı:Aşdağul (Sukap), İskilip (Sukap), Oğuzlar (Sukap) Belediyeleri’nin ve İl Özel İdaresi’nin çeşitli içmesuyu işleri 11.479.219-TL harcama yapılarak tamamlanmıştır. Atıksu Tesisi Yapımı: İskilip (Sukap) Belediyesinin çeşitli atıksu şebeke ve arıtma tesisleri 7.721.287-TL harcama yapılarak tamamlanmıştır.

Üstyapı Tesisi Yapımı: İl Özel İdaresi’nin 3 Köy Konağı yapım işi, Çorum Belediyesi’nin Meslek Lisesi Kampüsü ek tesisleri yapım işi, İl Özel İdaresi’nin 100’ün üzerinde Köyde Beton Parke Taşı yapım İşi, İl Özel İdaresi’nin Dodurga, İskilip, Laçin, Sungurlu İlçe Köyleri Figüre Yapım İşi ile Merkez, Alaca, Bayat, Kargı, Mecitözü ve Sungurlu Köy Yolları yapım işleri bankamızca 27.008.050-TL finansman sağlanarak belediyelerince tamamlanmıştır. Harita Yapımı: Kargı ve Aşdağul Belediyeleri’nin harita işi tamamlanmıştır. İmar Planı Yapımı: Bayat ve Boğazkale Belediyeleri’nin imar planı işi tamamlanmıştır. Devam Eden Yatırımlar: Bankamızın temin ettiği finansman kaynaklarıyla(Kredi – Hibe), 12 İçmesuyu, 2 Atıksu, 12 Üstyapı, 1 Harita ve 3 imar planı olmak üzere toplam sözleşme bedeli 183,7 Milyon TL olan 30 adet iş devam etmektedir.

Genel Bütçe Gelirlerinden GönderilenPaylar; Çorum il, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.05.2016 – 31.12.2017 tarihleri arasında toplam 479.320.468-TL pay tahakkuk etmiş, belediye borçları düşüldükten sonra tahakkuk eden miktarın % 90’ı olan 432.387.481-TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir. Çevre Düzeni Planı Çalışmaları; Çorum İli’nin de içinde bulunduğu Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca 20.07.2007 tarihinde onaylanmış olup yürürlüktedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Alaca, Bayat, Boğazkale, Çorum, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ ilçelerinde, 1 Kadastro Müdürlüğü, 14 Tapu Müdürlüğü, 14 Kadastro Birimi ile hizmet vermektedir. Kadastro Yatırımları: 900 Mahalle ve Köyün tamamı kadastrosu tamamlanmıştır. 2016-2017 Yılları arasında 772.130 TLlik yatırım yapılmıştır.

Tapu Çalışmaları: 2016 ve 2017 yıllarında 153.201 işlem hacmi ve hazineye sağladığı 83,8 Milyon TL gelir ile Tapu Müdürlüklerimiz hizmet vermiştir. Tüm Tapu Müdürlüklerimizde işlem başvuruları online randevu sistemi ile yürütülmektedir. Çorum İlinde 2016- 2017 yılları arasında toplam 928.421 TLlık Tapu ve Kadastro yatırımı yapılmıştır. Riskli Yapı Tespitleri; 11.01.2018 tarihi itibariyle, Çorum’da bina, konut ve dükkân olmak üzere 3.194 yapı tespit edilmiş bunlardan 2.904’ü yıkılmıştır. Riskli Yapılarda hak sahiplerine 13.837.882,99 TL tutarındaki kira yardımı anılan Kanun kapsamında Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmıştır. Çorum iline 2.967.042,06 TL kaynak aktarılmıştır. Çorum ilindeki hak sahiplerinin 2.969.450,00 TL tutarındaki faiz destekli kredisine onay verilmiştir.

True Ortofoto Projesi Çalışmaları; 2016 yılında tamamlanan “Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile il ve ilçe kentsel yerleşim ve gelişim alanlarında ve yerel yönetimlere ait bölgelerde yaklaşık 45.500 km² lik havadan görüntü alımı işlemi yapılarak, gerçek (true) ortofoto üretimi gerçekleştirilmiştir. Ortofoto projesi kapsamında Çorum İli (14 ilçe) gerçek (true) ortofoto üretimi gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız ile Çorum ili iki ilçesi ile İl Özel İdaresi ile “İşbirliği Protokolü” bir ilçesi ile Verilerin Online Paylaşımına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Protokol imzalanmıştır.

Etiketler:
Paylaş:

İlgili Haberler

Yorum Yap